Organisasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan FKUB Nomor 63 Tahun 2017, Tim Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan Kebidanan FKUB terdiri dari:

Ketua                            : Coryna Rizky Amelia, SST, M.Keb

Sekretaris                    : Fatmawati, SST, M.Keb

Anggota                      :

1. dr. Maya Devi Arifiandi, SpOG

2. Kanthi Titisari, S.Gz

3. Eka Ningtyas Pangesti, A.Md